Format: Softover

Language: Serbian 

Pages: 104

Dimensions: 8.5 x 10.5 inches

Publisher: Kreativni centar

Retail Price: $ 11.45

Читанка 2 (Ages 8 +)

SKU: 01142
$11.45Price
Ages
  • Симеон Маринковић, Славица Марковић

     

    У пет тематски уобличених поглавља налазе се разноврсни прозни и поетски текстови за обраду предвиђене новим програмом наставе и учења (2019/2020). Поред књижевних текстова, обрађени су и одређени књижевно-језички појмови. Сви текстови праћени су одговарајућим питањима и задацима различитих нивоа тежине (основни, средњи и напредни ниво). Читанком се уводи и активно коришћење речника. На крају сваког поглавља дата је систематизација појмова из књижевности.