Format: Softcover

Language: Serbian 

Pages: 207

Dimensions: 7 x 9.5 inches

Publisher: Hilandarski putokazi

Retail Price: $ 12.85

Христос у источно-хришћанској мисли

SKU: 01081
$12.85Price
Category
  • Јован Мајендорф

     

    Књигу Христос у источно-хришћанској мисли одликује изванредна вишеструкост, јер се брилијант фрапантне ерудиције Ј. Мајендорфа бруси како на пољу историје тј. византологије тако и на пољу компарантивне теологије или, пак, критичке филологије списа. Ово, ипак, не ремети јединство основног задатка, јер сав сјај увида бива ухваћен у сочиво христолошког богословља којим се осветљава повесно констелирање развоја идеје о Христу. Продубљивање увида и обликовање мистерије оваплоћеног Слова Божијег пажљиво се посматра кроз историјско сазревање Његовог Тела – Цркве.

     

    Поменуто дело одликује висок степен академске захтевности, те ће понајвише користити потребама богословских факултета и семинара, стварајући солидну основу за одговоран приступ проучавању христологије и повести Цркве. Млађа академска поколења у њему ће имати сигурног водича и тумача основних чињеница хришћанске поуке, а они који теже најобимнијој сфери знања – мерило своје успешности у овладавању и најтананијим видовима врхунског богословског умовања.