Format: Softcover

Language: Serbian 

Pages: 76

Dimensions: 9.5 x 8.5 inches

Publisher: Kreativni centar

Retail Price: $ 40.00

Уџбенички комплет за читање и писање ( Ages 7+)

SKU: 01121
$40.00Price
Ages
 • Зорица Нобл, Зорица Вукајловић

   

  Уџбенички комплет за наставу почетног читања и писања по комплексном поступку у првом разреду основне школе састоји се од четири књиге.

   

  1. "Шта све деца знају" - Радна свеска за припрему за почетно читање и писање обухвата садржаје који задовољавају три основна облика рада: учитељево писање на табли, рад на разредној и дечјој илустрованој словарици као и ученичко индивидуално записивање штампаним словима.

   

  2. "Чудна ми чуда" - Прва збирка текстова за наставу почетног читања и писања садржи прозне и поетске текстове који су прилагођени узрасту ученика. Кроз понуђене диференциране задатке обезбеђена је индивидуалност и креативност у раду.

   

  3. "Пишем, пишем" - Радна свеска за почетно писање писаних слова садржи одабране текстове и примере кроз које ученици савлађују технику писања писаних слова и изграђују правилне технике читања и разумевања прочитаног.

   

  4. "Причам ти причу" - Друга збирка текстова. Кроз јасне налоге, разноврсне задатке, пратеће прилоге и поглавље "Домаћа лектира" пружено је више могућности за усавршавање технике читања и усменог и писменог изражавања.

   

  Овај уџбенички комплет у потпуности испуњава захтеве новог програма наставе и учења(2018/2019).