Format: Softover

Language: Serbian 

Pages: 66

Dimensions: 8.5 x 10.5 inches

Publisher: Kreativni centar

Retail Price: $ 10.45

Српски језик 2 (Ages 8 +)

SKU: 01136
$10.45Price
Ages
  • Симеон Маринковић

     

    Уџбеник је усклађен с новим програмом наставе и учења (2019/2020) и радног је карактера. Ауторов методички приступ састоји се у томе што полази од занимљивих текстова у којима су јасно истакнуте језичке појаве које ће се проучавати, затим се те језичке појаве и законитости дефинишу, а онда следе задаци за вежбање. У уџбенику су на занимљив и приступачан начин изложени сви наставни садржаји. У склопу сваке лекције дата су питања и задаци кроз које ученици овладавају знањима из српског језика. Питања, задаци и вежбе разноврсни су по типу, сложености и тежини ( основни, средњи и напредни ниво тежине) и конципирани су тако да заинтересују и ангажују ученике и омогуће им да на трајан начин усвоје знање из српског језика. Садржаји су праћени функционалним илустрацијама.

     

    У оквиру уџбеника налазе се и Контролни листови, који садрже седам провера знања.