Format: Softover

Language: Serbian 

Pages: 150

Dimensions: 8.5 x 10.5 inches

Publisher: Kreativni centar

Retail Price: $ 15.45

Буквар с наставним листовима (Ages 7 +)

SKU: 01123
$15.45Price
Ages
  • Симеон Маринковић

     

    Буквар за први разред основне школе у потпуности је прилагођен захтевима новог програма наставе и учења (2018/2019). Нов, повећан формат Буквара пружа већи и прегледнији простор за рад, а тиме и више могућности за потпуно овладавање техникама постепеног учења почетног писања и читања. На захтев многих учитеља у ново издање Буквара унели смо линијски систем какав постоји у свескама, а повећан је и број графомоторичких вежби. Буквар је организован тако да даје могућност поступне или убрзане обраде слова – једно слово или два слова на једном часу – у зависности од тога шта учитељ жели.